Katalog - OSTATNI


zpt do katalogu

Minor - El. vlek

rok: rok 1945-1955

materil: plech

pohon: elektrick

popis: Vrobcem je V. stka v Praze. Souprava se skld z dvouos lokomotivy, tendru, dvou vagonk, 12 kolej a transformtoru s regulac (do 20V stdavho napt). V roce 1955 pevzala vrobu na krtkou dobu firma Igla. Pozdji vroba zanikla


Minor - El. vlek

Foto Pavel ebek

Minor - El. vlek

Foto Pavel ebek

Minor - El. vlek

Foto Pavel ebek

Minor - El. vlek

Foto Pavel ebek

Minor - El. vlek

Foto Pavel ebek

Minor - El. vlek

Foto Pavel ebek

Minor - El. vlek

Minor - El. vlek

Minor - El. vlekCopyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz