O ns

O NS

Ven sbratel a nvtvnci,

vtme Vs na naich strnkch, vnovanch eskoslovenskm hrakm 20.stolet. Hlavnm tmatem tchto strnek jsou fotografie a informace o hrakch (pevn tch chlapeckch), vyrbnch v SSR v letech 1950-1990. Hlavnm tmatem tchto strnek jsou fotografie a informace o hrakch (pevn chlapeckch) vyrbnch v SSR v letech 1950-1990.

Tm StareHracky.czVysvtlivky k popism hraek:

- Rok: asov sek, ve kterm se hraka vyrbla. Nen-li toto pesn znmo, je uveden alespo jeden konkretn rok, kdy se hraka vyrbla.
- Materil: pevaujc st materilu, z kterho se hraka vyrbla.
- Pohon: druh pohonu.
- Mtko: udv konkretn mtko hraky (M:XXX), nen-li toto znmo, je uvedena nejastji dlka v cm.
- Cena v popisu: cena v Ks, za kterou se hraka prodvala v obchodech, kdy byla ve vrob. Nejastji je uvedena cena, za kterou se hraka prodvala na potku svho uveden na trh. Nen-li tato cena znma, je uvedena cena, za kterou se hraka prodvala v prbhu sv vroby. Cena konkretn hraky se mohla bhem vroby, kter trvala teba i nkolik let, mnit.
- Nkter z ve uvedench informac nemus bt v popisu konkrtn hraky uvedeny, protoe zatm nejsou dostupn.

Vechny fotografie lze kliknutm na obrzek zvtit. Omluvte snenou kvalitu fotografi, nejsme profesionln fotografov...
Na fotografich v sekci DOBOV FOTA mohou bt vyobrazeny i hraky, kter nebyly vyrobeny v SSR. Byla by ale koda je nezveejnit.

Na Vae etn pn jsme zaadili sekci VAE SBRKY, kde mete prezentovat svou sbrku hraek. Mte-li zjem zde svou sbrku prezentovat, zalete fotografie na n e-mail info(zavin)starehracky.cz a my je v sekci VAE SBRKY vystavme. Kadmu z Vs je zatm vyhrazen prostor pro 15 fotografi (velikost fotografie max. 200kb), doporuujeme fotit cel sti sbrek a ne pouze jednotliv hraky. Mete pidat i krtk text k fotografii nebo informace o cel Va sbrce. Nezapomete uvst sv jmno, pod kterm bude sbrka prezentovna.
Pozn.: Fotografie Vaich sbrek nebudou opatovny ochrannm vodotiskem.

Veker nvrhy, pipomnky, dotazy, upesujc informace, doplujc fotografie a nvrhy ke spoluprci uvtme na e-mailu:
mr.chick@seznam.cz a nebo na tel. 603802698 - Robert vec.
Velk dky pat vem, kdo pispj fotkou i radou.


Strnky vytv a spravuje tm starehracky.cz

Fotografiemi i radou pispli sbratel:
Ji Holinsk
Jan Brett
Michal Novosad
Michal Filla
Stanislav Novk
Robert vec
a dal zde neuveden, jejich pspvky jsou jmnem oznaeny pmo v katalogu.


Dodaten informace:

Strnky jsou prbn aktualizovny.
Veker daje na tchto strnkch maj pouze informativn charakter. Povaujte je, prosm, za nezvazn, i kdy je samozejm na snahou, pedkldat vm co nejpesnj daje.
Hraky vyobrazen na tchto strnkch, mimo sekci INZERCE, nejsou na prodej.
Strnky nejsou vdlen inn.


Podmnky inzerce:

Starehracky.cz neodpovd za obsah ani pravost inzert, stejn tak ani za pravost kontaktnch daj inzerenta.
Inzerce slou pouze pro soukrom inzerty vztahujc se k tmatu hraek. Starehracky.cz si vyhrazuje prvo odstranit komern inzerty, inzerty obsahujc odkaz nebo propagaci komernch web, inzerty nevztahujc se k tmatu hraek a inzerty obsahujc vulgrn i jinak nevhodn vrazy a fotografie.
Pro Vae inzerty slou vhradn sekce inzerce, inzerty vloen do knihy nvtv budou automaticky smazny.
Dkujeme za pochopenCopyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz