Rzn

RZN


Na nvtv v dtskm krlovstv

Tento lnek s uvedenou fotkou je z novin -Jiskra Rychnovska z 15.12.1977 a zaslal nm jej p. Juika.


Signly k vnonm nkupm

lnek z novin Pochode ze dne 23.11.1984 nm zaslal p. Juika


Vdy je to jen Hraka

Z asopisu Kvty 1977. Zaslal Karel T.


lnek z abc "Automobilka v Mnichovicch?" o Ige.

Zaslal p. Taufman
HRAKY NAICH TATNK vstava hraek 1.12.2012-6.1.2013

Bylo mn 17 let a jel jsem s kamardem Lou do Prahy do Tuzexu, v kapse 70 bon, a oba jsme hltali tu krsu model v tuzexov prodejn hraek u Strojimportu. Horen jsem zvaoval, zda koupit dva soutn specily v mtku 1/24 nebo si koupit vytouenou formuli F1 Ferrari T5 v mtku 1/14. Formule vyhrla. La si koupil legendrn Tyrrel P34 estikolku a v Metru cestou do centra Prahy jsme si tyto skvosty dreli na kln a okol nm je zvistiv obdivovalo. Psal se rok 1980...
Od malika jsem miloval ve, co mlo kola a kad hraky jsem si vil a vyhrl si s n. Mamka kala, e mn stailo dt autko, lehl jsem si na zem a dval se, jak se mu to koleka a nikdo o mn nevdl. Dodnes si pamatuji, jak mn rodie dovezli ze zjezdu do Vdn v roce 1968 dva opravdov angliky, kter mm schovan dodnes. A nebo vytouen Tatra 138 sklopka KDN... Byli jsme v hrakrn a mohl jsem si vybrat jak autko chci. Odmtl jsem tehdy pes nalhn bratra kamion s nvsem i osobn auto na bowden za stovku, trval jsem na Tate sklopce za 45,- K. Byl to pro m tehdy poklad, kter na nerovnm ternu dokonale koproval vkyvnmi koly podklad. Hraky z dtstv skonily v krabici od bann na skni, a kdy jsem chodil na prmyslovku, tak je dda pjoval sestinm synm na hran. Tm byl osud zpeetn do t doby tm netknutm hrakm.
Po nkupu prvnho modelu v Tuzexu jsem zaal po modelech ptrat po hrakrnch, kam se sporadicky po zbo hlavn ped vnocemi dostaly, a nebo v Tuzexu, pokud jsem sehnal bony. Tak jsem zaal jezdit po sbratelskch burzch a podmanily m modely Bburago v mtku 1/43. Bhem 80-tch let a hlavn v 90-tch letech jsem zaloil jejich sbrku, co do potu jednu z nejvtch v republice, a vydrel jsem u tchto autek a do zniku Bburaga v Itlii v roce 2006. To se ji u ns daly voln koupit a hlavn star a vzcn kousky jsem kupoval na aukcch po celm svt. Po konci Bburaga jsem se rozhodoval co dl, a tak m nostalgie z mld pivedla na mylenku podit si hraky kter jsem kdysi ml a o kter jsem piel. Postupem asu zaaly pibvat i ty kter jsem jako dcko neml, ale touil po nich a tak zaala vznikat sbrka eskch hraek mho mld. asem se mi povedlo zskvat i kousky z okolnch stt bvalho vchodnho bloku, kde hlavn vchodonmeck a rusk hraky mly pekvapivou rove. Na nae eskoslovensk samozejm nemly, vdy vzpomete kdo jste ml njak autko na bowden, klek i setrvank Ites, KDN, Smr i Igra nebyla to krsa? Reln modely opravdovch aut jako Liaz, Tatra, Praga, traktor Zetor, autobus nebo osobk Tatra a koda to ve bylo snem kadho kluka najt pod vnonm stromekem. Mlo kter se do dnench dn dochovalo v pvodnm stavu, proto tm kad mus projt nejdve dkladnou oistou a nsledn opravou a doplnnm chybjcch dl, aby zskalo svj pvodn vzhled.
Odpoutejte se od starost vednch dn a vrate se zptky do minulosti Vaeho dtstv. Pijte si tyto krsn hraky ze sbrky Miloslava Zavela pipomenout na jejich vstavu v Galerii Hlinsko, kde budou doplnny o vlky a kolejit Zdeka Jenka. Oba jsou hlinet sbratel, kter jist pot pokud jim njakou hraku do sbrky nabdnete.

Miloslav Zavel, sbratel hraek, Hlinsko.
Tel. 606 623 673
E-mail: miloslavzavrel@seznam.czStrojsmalt plotovar na vrobu vedierok.

foto I. Koleansk


Velmi zajmav foto - pro sbratele !!!!!
Utrky s reklamou nkladnch aut,

Vnovno p.Holinskm


Taky na nae star hraky

foto F.Kune


Zaslal p. Radim David
Brora bola vydan v roku 1967,pri vro podniku Omnia.
Igelitov taka KDN
Polotovar

Polotovar plechu z kterho se vysekvali plechy na kbelky, na
tom plechu je nalepen tenk papr,aby se pi manipulaci nepokrbal
natlaen vzor, v tomto ppade lo o vzor Strojsmaltu. Foto nm zaslal p. Igor KoleanskZaslal Frantiek Kune

Katalog hraek - IGRA


Zaslal Frantiek Kune

HRAKY ITES - katalog


Omnia Pohorel

Zaslal Jozef Krn


Richtrovy Kotvov stavebnice kamenn
Dtem pro radost - IGLA
Propagan materily hraekPropagan materily hraek
Vlajeka SMR
Propagan materily hraek
Propagan materily hraek
Cka

Kdo je v osmdestch letech neml, ten jako by nebyl. Pvodn se jednalo o soust bytovch zvs, pak se z nich stalo sbratelsk lenstv a sehnat je v obchod bylo tm nemysliteln. Pozdji se zaala vyrbt i jin psmena, sla a symboly (S,H,E,B,A,G,Z,X,2,3, atd.) v mnoha barvch, vetn prhlednch a fosforeskujcch. Dnes se opt vyrb a jsou bne dostupn v obchodech i na internetu.


Vte, kde si Pa koupil sedana?

lnek z asopisu ABC 1958.
Foto M.Dostl


Traktory pod stromeky celho svta

lnek z asopisu ABC 1975.
Foto M.Dostl


lnek z asopisu Technick magazn 1961
Ploha asopisu ABC

Ti pohlednice z asopisu ABC ronk 1969. Foto J.Kubela


Dostupn literatura

Krlovstv automobilovch model 1992: v knize je kapitola vnovan SSR modelm, cena 29,-K v roce 2006.
Rukov sbratele hraek: kniha pevn o eskoslovenskch hrakch (sten obsahuje i propagaci aktuln vyrbnch hraek). Cena v roce 2006 99,-K.Old Timers

Igelitov taka s potiskem Old Timer IGRA.


Aerovka erven...

lnek z asopisu Automobil 3/1976.


Igra
Smr pvsek
Letk KDN miniauto

Foto poskytl sbratel p.Holinsk - DKUJEMECopyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz