Katalog - OSTATNI


zpt do katalogu

Jihokov - Letadlko akrobat

materil: plech

popis: Vrobcem letadlka je firma Jihokov. Dodnes existujc drustvo Jihokov se sdlem v eskch Budjovicch, ale s vrobou hraek nemlo nic spolenho. Letadlko se tedy vyrblo patrn na Morav v dnes ji zaniklm drustvu Jihokov se sdlem v Hustopech, kter zejm pevzalo vrobu od Drukovu.


Jihokov - Letadlko akrobat

foto S.Votruba

Jihokov - Letadlko akrobat

foto S.VotrubaCopyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz