Katalog - SMALT


zpt do katalogu

Tatrasmalt - koda 1200 HAVRIA

rok: 1955

materil: plech

pohon: pruinov

popis: AKO DOSTANEME AUTKO DO POHYBU A AKO HAVARUJE ? Autko dostaneme do pohybu tm, e ho dvakrt a trikrt zadnmi kolieskami krtneme o rovn podloku /podlahu, stl, at/ m dostaneme do pohybu hnac zotrvankov strojek. Potom autko nasmerujeme kolmo na prekku, ktor pri nraze na u havaruje, ie sa rozpadne na 3 asti podvozok, predn nprava a karosria. Aby sa nm skoro zotrvankov strojek neopotreboval, z asu na as ho vyistme pomocou starej kefky na zuby a naolejujeme ho. Dvame Vm do rk mil mlad priatelia hraku, ktorou Vs chceme zabavi a tie privies ku tomu, aby ste rozmali o tom,o znamen neopatrn riadenie auta, neukznen riadi a nedodriavanie dopravnej disciplny o zavinte niekedy sami, poda toho ako dbte na pokyny pre chodcov. Ako uvdzame na inom mieste, Vy svoje autko zlote ahko a nikto v om ani v jeho blzkosti neprde k razu, alebo o ivot. Skuton neastia na cestch a uliciach vak obvykle konia akm poko- denm zdravia i majetku. Teraz s chuou do zbavy a skladania. Vezmite si k srdcu, e nikdy nebudete prinou toho o Vm znzoruje toto autko i u ako mlad, alebo dospel. JEDN SE O PUVODN TEXT Z OBALU !!!


Tatrasmalt - koda 1200 HAVRIA

Foto I. Koleansk

Tatrasmalt - koda 1200 HAVRIA

foto I. Koleansk

Tatrasmalt - koda 1200 HAVRIA

foto I. Koleansk

Tatrasmalt - koda 1200 HAVRIA

foto I. Koleansk

Tatrasmalt - koda 1200 HAVRIA

foto V.karkaCopyright © 2005 - StareHracky.cz.
Všechna práva vyhrazena.Veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem. Ochranné známky těchto výrobců jsou na těchto stránkách vyobrazeny pouze za účelem informování veřejnosti o původu a výrobci takto označeného zboží.


MuzeumAuticek.cz

Abrex.cz